Departament de Personal

SOLICITUD D'INGRÉS A LA EMPRESA

     
Si No
Currículum Vitae
Les seves dades passaran a formar part d'un fitxer responsabilitat de Hostelería de Servicios Colectivos, S.A. amb la finalitat d'evaluar la seva candidatura d'ingrés a la nostra empresa, per a la cobertura de vacants presents o futures. Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancelació i oposició al nostre domicili C\ Còrcega nº 612 entlo 08025.

Hosteleria de Servicios Colectivos S.A. | Aviso legal | Política de privacidat

Córcega 612 entlo, 08025 Barcelona| T. 93 455 13 07 | F: 93 435 23 74 | Mail: info@hostesa.com  |  web: Imaginalia